Powered by
Најновиот Мобилен Оператор
Гледајте ги вашите наомилени канали каде и да сте
120+ Канали
Бесплатни            Канали
Нова УСЛУГА од КДС Кабелнет ИП Телевизија
120+ канали
Бесплатни           Канали
Дигитална Телевизија
Неограничен Трафик
Супер Брз 50 mbit / 25mbit
ИНТЕРНЕТ
КДС Кабелнет ДОО во соработка со ЛИОН ИНС, Генерален застапник на UNIQA Осигурување Ви нуди можност за склучување полиси за осигурување на 12 месечни рати!
Најефтини разговори во странство
Фиксна Телефонија