Вчитување ...

Пакет Услуги

Optic Speed
 • Неограничен оптички интернет

  • до 100/100 Mbps

 • Replay TV

  • до 200 HD канали
  • Gley
  • 1 Replay TV Ресивер
  • 2 Android™ уреди
 • Спортски канали ↴

  • Arena Sport (1, 2, 3, 4, 5)
  • Аrena Premium (1, 2, 3)
  • Eurosport (1,2)
  • Sport klub (HD,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
 • Договорна обврска 24м

Optic Power
 • Неограничен оптички интернет

  • до 60/60 Mbps
 • Replay TV

  • до 200 HD канали
  • Gley
  • 1 Replay TV Ресивер
  • 2 Android™ уреди
 • Спортски канали ↴

  • Arena Sport (1, 2, 3, 4, 5)
  • Аrena Premium (1, 2, 3)
  • Eurosport (1,2)
  • Sport klub (HD,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
 • Договорна обврска 24м

Optic Max
 • Неограничен оптички интернет

  • до 40/40 Mbps
 • Replay TV

  • до 200 HD канали
  • Gley
  • 1 Replay TV Ресивер
  • 2 Android™ уреди
 • Спортски канали ↴

  • Arena Sport (1, 2, 3, 4, 5)
  • Аrena Premium (1, 2, 3)
  • Eurosport (1,2)
  • Sport klub (HD,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
 • Договорна обврска 24м

Во цените е вклучен ДДВ

Плати Сметка

Внесете Број на сметка

Мој Портал

Внесете телефонски број

Нашите социјални мрежи

Facebook

kdskabelnet

Instagram

@kdskabelnet

Twitter

@kdskabelnet

LinkedIn

KDS Kabelnet

YouTube

kdskabelnet

Skype

kabelnet-tehnika

Најгоре