Вчитување...

Плати Сметка

1
Сметка бр

Бројот на сметката може да ја најдете во горниот дел на сметката. Можете да платите Green или Кабелнет фактура

2
Информации за сметката

Информации за сметката како цена, месец и слично, Емаил Адреса за потврда за наплата

3
Потврда за наплата

Детална информација дали сметката е успешно наплатена и испраќање потврда на емаил

Внесете Број на сметка

Плати Сметка

Внесете Број на сметка

Мој Портал

Внесете телефонски број

Нашите социјални мрежи

Facebook

kdskabelnet

Instagram

@kdskabelnet

Twitter

@kdskabelnet

LinkedIn

KDS Kabelnet

YouTube

kdskabelnet

Skype

kabelnet-tehnika

Најгоре