Вчитување ...

Пакет Услуги

SPEED OPTIK
 • DTV 200+ HD канали

 • Интернет 200/200 Mbp/s

 • 2 DTV опреми

  • ресивер
  • модул
 • Спортски канали ↴'

  • Arena
  • Eurosport
  • Sport klub
  • Вклучени ТВ канали во изборна тарифа
  • HBO HD
  • HBO 2HD
  • HBO 3 HD
 • Replay TV 2 конекции

 • Можност за избор ↴

  • 2 месеци без претплата
  • Субвенција за опрема
  • 24 месеци PINK канали гратис
 • Договорна обврска 24м

POWER OPTIK
 • DTV 200+ HD канали

 • Интернет 100/100 Mbp/s

 • 2 DTV опреми

  • ресивер
  • модул
 • Спортски канали ↴

  • Arena
  • Eurosport
  • Sport klub
  • Вклучени ТВ канали во изборна тарифа
  • HBO HD
  • HBO 2HD
  • HBO 3 HD
 • Replay TV 2 конекции

 • Можност за избор↴

  • 2 месеци без претплата
  • Субвенција за опрема
  • 24 месеци PINK канали гратис
 • Договорна обврска 24м

MAX
 • DTV 200+ HD канали

 • Интернет 50/25 Mbp/s

 • 2 DTV опреми

  • ресивер
  • модул
 • Спортски канали ↴

  • Arena
  • Eurosport
  • Sport klub
 • Можност за избор↴

  • 2 месеци без претплата
  • Субвенција за опрема
  • 24 месеци PINK канали гратис
  • Вклучени ТВ канали во изборна тарифа
  • HBO HD
  • HBO 2HD
  • HBO 3 HD
 • Договорна обврска 24м

COMBO
 • DTV 200+ HD Канали

 • Интернет 30/15 Mbp/s

 • 2 DTV опреми

  • ресивер
  • модул
 • Спортски канали ↴

  • Arena
  • Eurosport
  • Sport klub
 • Можност за избор ↴

  • 2 месеци без претплата
  • Субвенција за опрема
  • 24 месеци PINK канали гратис
  • Вклучени ТВ канали во изборна тарифа
  • HBO HD
  • HBO 2HD
  • HBO 3 HD
 • Договорна обврска 24м

COMBO LITE
 • DTV 200+ HD канали

 • Интернет 15/7 Mbp/s

 • 1 DTV опрема

  • ресивер
  • модул
 • Спортски канали ↴

  • Arena
  • Eurosport
  • Sport klub
 • 12 месеци PINK канали гратис

  • Вклучени ТВ канали во изборна тарифа
  • HBO HD
  • HBO 2HD
  • HBO 3 HD
 • Договорна обврска 24м

Во цените е вклучен ДДВ

Плати Сметка

Внесете Број на сметка

Мој Портал

Внесете телефонски број

Нашите социјални мрежи

Facebook

kdskabelnet

Instagram

@kdskabelnet

Twitter

@kdskabelnet

LinkedIn

KDS Kabelnet

YouTube

kdskabelnet

Skype

kabelnet-tehnika

Најгоре