Вчитување ...

Поддршка

Доколку немате WiFi на Вашите уреди: потребно е рутерот со адаптерот да го исклучите од електричното напојување, по 5 мин го вклучувате и доколку повторно нема, се јавувате кај нашите оператори во call centar

- Прво проверувате дали Ви е платена сметката за тековниот месец.

- Брзината и стабилноста на интернет конекцијата се гарантира исклучиво преку кабел, додека преку wifi, истата не се гарантира (Вашиот уред има зрачење максимум од 3 – 5 метри) доколку сакате поголем домет потребно е да ставите Ваш дополнителен рутер.

Кога сакате да го промените името и лозинката на WiFi мрежата, тогаш е потребно да го донесите Вашиот рутер во просториите на Кабелнет ,за да можат нашите интернет администратори да го конфигурираат и да сменат име и лозинка на WiFi мрежата. Доколку знаете сами да го направите тоа ,имате пристап до рутерот.

Во вашиот договор стои ставка за податоции за најава која се внесува на рутер како PPPoE конекција

Прескенирање на каналите на CAМ модул се прави на следниов начин: Потребно е да влезете во менито преку далечинскиот управувач на вашиот телевизор , на автоматско целосно пребарување на каналите DVBC (кабел). Земја: Финска,Холандија. Фреквенција: Почетна фреквенција: 634000 МHz Крајна фреквенција :754000 MHz…………

Прескенирање на каналите на ресивер се прави на следниов начин: Преку жолтото копче и копчето ОК на далечинскиот управувач од ресиверот

Превод може да добиете преку копчето title ili subtitle на далечинскиот управувач,доколку ги има.

Ќе биде потребно преку далечинскиот управувач на вашиот телевизор да притиснете на копчето TV/AV, input или source и да префрлите на соодветниот излез (AV,HDMI 1, HDMI 2…) зависно од Вашиот ТВ ресивер на кој излез е приклучен. Доколку и после тоа немате слика ,тогаш ги контактирате нашите оператори во call centarot. Ако имате повеќе ТВ приемници проверете дали има/нема сигнал и на нив.

Тогаш е потребно да се јавите кај нашите оператори во call centarot .

Потребно е да се направи проверка дали картичката е правилно вметната во телевизорот.

Во ресиверот потребно е да ја вметнете картичката со чипот нагоре.Со CAM модул ,потребно е да ја наместите картичката со чипот на задната страна од телевизорот.

НАЈДОБРО е ова да го пријавите во call центарот и да се сработи од страна на нашите екипи.

Плати Сметка

Внесете Број на сметка

Мој Портал

Внесете телефонски број

Нашите социјални мрежи

Facebook

kdskabelnet

Instagram

@kdskabelnet

Twitter

@kdskabelnet

LinkedIn

KDS Kabelnet

YouTube

kdskabelnet

Skype

kabelnet-tehnika

Најгоре